Nguyễn Xuân Phú

Nguyễn Xuân Phú

Developer - Designer
  • Birthday04 July, 2xxx
  • LocationDa Nang, Vietnam

Resume

Education

Nguyen Thi Minh Khai Secondary School
Sep. 2014 - May. 2018
Da Nang Vocational Training College
Sep. 2018 - Present

Experience

BFG Relax
2019 — Present
Saoteen
Mar.2020 — Present
Garage Oto Da Nang
Nov.2019 — Jan.2020

My Skills

Web Design80%
Web Design
Graphic Design75%
Graphic Design
Photoshop90%
Photoshop
Illustrator50%
Illustrator